Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Úpravy na portáli

Rozšírenie ponuky

14. novembra, 2016

Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.


Platnosť starých kreditov

10. apríla, 2015

V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.


Zmeny na portáli od 1.7.2014

19. júna, 2014

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.


Certifikácia aukčného portálu

02. januára, 2014

V súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, nadobúda dňa 1. 1. 2014 účinnosť ustanovenie § 116 ods. 10, podľa ktorého je možné elektronickú aukciu uskutočňovať len prostredníctvom certifikovaného systému. Dňa 30.12.2013 Úrad pre verejné obstarávanie vydal rozhodnutie ktorým osvedčuje, že aukčný portál “AukciaAs” spĺňa náležitosti nevyhnutné pre certifikáciu systémov na realizáciu elektronických aukcií.


Prechod na novú verziu aukčného portálu

11. októbra, 2013

V dňoch 1. - 3. 11. 2013 sa uskutoční prechod na novú verziu aukčného portálu aukciaas.sk. V novej verzii budú zapracované všetky zmeny vyplývajúce z novely Zákona o verejnom obstarávaní účinnej k 1. 7. 2013 a tiež súvisiacich metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie. Oproti súčasnému stavu sú vo funkcionalite novej verzie portálu nasledovné úpravy.


Aukcie s viacerými kritériami

16. októbra, 2012

Naši klienti môžu od teraz okrem aukcií, kde jediným kritériom je cena, realizovať aj aukcie s viacerými kritériami, pri ktorých sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Aj tento typ aukcie v plnej miere spĺňa ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. Bližšie informácie nájdete v ponuke služieb alebo v pravidlách a pokynoch viackriteriálnej aukcie.


Archivácia výziev na účasť do aukcie

10. februára, 2012

Doplnili sme archivovanie výziev na účasť do aukcie pre všetky aukcie zaevidované od 10. 02. 2012. Na stránke "Moje aukcie" si môžete pre už ukončené aukcie stiahnuť výzvy na účasť jednotlivých účastníkov. V prípade potreby si môžete výzvy skopírovať do svojho počítača, alebo vytlačiť na tlačiarni a archivovať v papierovej forme.


Prehľad dokumentácie

28. november, 2011

V archíve "Moje aukcie" sa môžete kedykoľvek vrátiť k už ukončeným aukciám, spätne si prezrieť ich priebeh, výsledky a tiež opis objednávok. V prípade potreby si môžete celú dokumentáciu skopírovať do svojho počítača, alebo vytlačiť na tlačiarni a archivovať v papierovej forme.


Bezplatná registrácia

23. máj, 2011

Na vytvorenie vlastného konta na portáli už nemusíte kontaktovať obchodníka. Jednoduchým vyplnením registračného formulára si môžete BEZPLATNE vytvoriť vlastné konto v priebehu niekoľkých minút.


Predajná aukcia

20. máj, 2011

Okrem existujúcej nákupnej aukcie pribudla možnosť vytvoriť si predajnú aukciu. Víťazným kritériom je v tomto prípade najvyššia cena. Funkcionalitu si môžete vyskúšať aj prostredníctvom našej DEMO aukcie.


Demo aukcia

2. máj, 2011

Neprihlásený užívateľ má možnosť vytvoriť si skúšobnú DEMO aukciu. Aukcia je obmedzená na maximálne 2 účastníkov a maximálne 2 položky.


Kreditový systém

25. apríl, 2011

Užívateľ s kontom využívajúcim kreditový systém vypĺňa interaktívny HTML formulár na portáli za účelom objednania aukcie. Na objednanie aukcie v tomto prípade nie je nutné vlastniť elektronický podpis. Po úspešnom objednaní aukcie príde automaticky k zníženiu kreditu. V prípade nulového počtu kreditov užívateľ nemá možnosť vytvoriť ďalšiu objednávku aukcie.
(v prípade záujmu využite registráciu)


Prehľad aukcií

14. február, 2011

Pridaná možnosť prezrieť si svoje aukcie. Užívateľ má možnosť stiahnuť si ním odoslaný a vyplnený PDF formulár na objednávku aukcie, výsledky a žurnál už ukončených a spracovaných aukcií.
(platí pre aukcie vytvorené od 14. 02. 2011)


Spustenie portálu

1. január, 2011

Spustili sme portál elektronických aukcií. Využite prosím naše služby a s minimálnym úsilím si vytvorte vlastné aukcie!

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky