Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Nová verzia aukčného portálu

V dňoch 1. - 3. 11. 2013 sa uskutoční prechod na novú verziu aukčného portálu aukciaas.sk. V novej verzii budú zapracované všetky zmeny vyplývajúce z novely Zákona o verejnom obstarávaní účinnej k 1. 7. 2013 a tiež súvisiacich metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie.
Oproti súčasnému stavu sú vo funkcionalite novej verzie portálu nasledovné úpravy:

 • vzhľadom k povinnosti každú aukciu predlžovať, je vo všetkých objednávkových formulároch predlžovanie prednastavené,
 • minimálna doba neaktivity v režime predlžovania nesmie byť menšia ako 2 minúty,
 • ruší sa možnosť stanoviť "definitívny koniec" aukcie - tento výraz sa vypúšťa zo všetkých formulárov a dokumentov,
 • v súlade s § 43 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní je umožnené vyhlasovateľovi  určiť v objednávke, či sa bude elektronická aukcia pri neúčasti minimálne troch uchádzačov opakovať alebo nie (túto informáciu následne dostanú všetci uchádzači vo výzve na účasť v elektronickej aukcii),
 • v procese predlžovania sa aukcia predĺži, ak ktorýkoľvek z uchádzačov zaeviduje novú ponuku (nemusí byť nižšia od najlepšej, ako je to v súčasnosti),
 • vo viackriteriálnej aukcii je názov stĺpca "Najlepšia ponuka" zmenená na "Najlepšia hodnota v kritériu" a farba písma je zmenená zo zelenej na zvýraznenú čiernu.

Všetky ostatné funkcie aukčného portálu ostávajú aj po prechode na novú verziu nezmenené, aukcie objednané na súčasnom portáli sa automaticky prenesú do novej verzie. Texty do súťažných podkladov so zapracovanými zmenami nájdete tu. Nové pokyny a pravidlá pre použitie aukcie budú umiestnené na portáli od 4.11.2013. Do tejto doby sú v platnosti pravidlá súčasné. 

 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky