Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Aukcia ako služba

Čo je elektronická aukcia

Elektronická aukcia je forma nákupu alebo predaja prostredníctvom internetu. Účastníci aukcie súťažia v on-line prostredí aukčného systému. Zadávajú tu svoje ponuky na nákup alebo predaj. Vyhráva účastník, ktorý ponúkol najvýhodnejšiu cenu alebo kombináciu najvýhodnejších podmienok (cena, lehota dodania, funkčné charakteristiky, ...).

Na čo sa používa elektronická aukcia

Elektronická aukcia sa používa na nákup tovarov alebo služieb. Elektronickú aukciu možno použiť aj na predaj nepotrebných strojov, zariadení alebo zásob.

Typy elektronických aukcií

 • nákupné (vyhlasovateľ aukcie nakupuje tovary alebo služby)
 • predajné (vyhlasovateľ aukcie predáva prístroje, zariadenia, zásoby)
 • jednokriteriálne (súťaží sa v jednom kritériu, zväčša ide o najvýhodnejšiu cenu)
 • viackriteriálne (súťaží sa vo viacerých kritériách, napríklad cena, lehota dodania, funkčné charakteristiky, ...)

Kto je vyhlasovateľ

Vyhlasovateľ je organizácia, firma alebo občan, ktorý potrebuje nakúpiť tovary alebo služby. Elektronické aukcie sa osvedčili ako veľmi efektívny nástroj pri verejnom obstarávaní, ale aj pri nákupoch v súkromnej sfére. Najčastejšími vyhlasovateľmi sú:

 • štátna správa (ministerstvá, štátne organizácie)
 • samospráva (obce, mestá)
 • nemocnice
 • školy
 • súkromný sektor (firmy a občania)

Kto je uchádzač

Uchádzač je každý subjekt, ktorý je vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii, respektíve sa do elektronickej aukcie prihlási. Uchádzač má možnosť formou on-line súťaže vylepšovať svoju ponuku so snahou stať sa víťazným uchádzačom.

Výhody elektronickej aukcie

Ekonomická efektivita – využitím on-line súťaže vyhlasovateľ aukcie nakúpi alebo predá tovary alebo služby za ekonomicky najvýhodnejších podmienok (kombinácia ceny, dodacej doby, ...).

Transparentnosť – ponuky a ich relatívne umiestnenie sú v elektronickej súťaži zobrazené prehľadne, jednoznačne a v reálnom čase.

Komfort – elektronickú aukciu možno vyhlásiť a tiež sa na nej zúčastniť priamo z pohodlia vlastnej kancelárie alebo obývačky.

Okamžitá odozva a výsledky – aukčný systém pracuje automaticky, proces aukcie a jej vyhodnotenie prebieha v reálnom čase.

Technické podmienky pre prístup do elektronickej aukcie

 • Rozlíšenie obrazovky min. 800 x 600)
 • Pripojenie na Internet)
 • Internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver.8.x, Mozilla Firefox ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.)
 • Povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies)
 • Adobe Reader X a vyššia verzia pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov pre zadanie aukcie)

Uvedené aplikačné vybavenie (nie operačné systémy) je zdarma a je dostupné na internetových stránkach výrobcov.

Bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a ochrana údajov s ktorými pracuje aukčný portál a aukčná sieň je zabezpečená chránenými prístupmi. Komunikácia medzi portálom a užívateľom je chránená zabezpečenou komunikáciou. Nástroje používané na elektronickú komunikáciu a ich technické charakteristiky spĺňajú požiadavky zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 18.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky