Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Certifikácia aukčného portálu

V súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, nadobúda dňa 1. 1. 2014 účinnosť ustanovenie § 116 ods. 10, podľa ktorého je možné elektronickú aukciu uskutočňovať len prostredníctvom certifikovaného systému.

Dňa 30.12.2013 Úrad pre verejné obstarávanie vydal rozhodnutie ktorým osvedčuje, že aukčný portál “AukciaAs”spĺňa náležitosti nevyhnutné pre certifikáciu systémov na realizáciu elektronických aukcií - rozhodnutie o certifikácii.

Vzhľadom na absenciu prechodných ustanovení platí, že od 1. 1. 2014 musia byť všetky elektronické aukcie  uskutočňované prostredníctvom certifikovaného systému. Z uvedeného vyplýva, že aj vo verejných obstarávaniach vyhlásených pred 1. 1. 2014 sa musí elektronická aukcia uskutočniť prostredníctvom certifikovaného systému.

V praxi môže nastať situácia, kedy verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie, v ktorom má byť použitá elektronická aukcia. Identifikoval konkrétny systém, ktorým elektronickú aukciu plánuje uskutočniť a zároveň definoval aj podmienky priebehu elektronickej aukcie. Ak však tento konkrétny systém nebude k 1. 1. 2014 certifikovaný, verejný obstarávateľ nebude môcť elektronickú aukciu prostredníctvom tohto systému uskutočniť.

Ak je verejné obstarávanie ešte vo fáze, kedy neuplynula lehota na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ môže zmeniť necertifikovaný systém na uskutočnenie elektronickej aukcie a podmienky jej priebehu v súťažných podkladoch. Túto zmenu však musí oznámiť všetkým záujemcom a zároveň primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

Ak už uplynula lehota na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ nie je oprávnený podstatne meniť podmienky priebehu elektronickej aukcie stanovené v súťažných podkladoch. Zmena systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, pri zachovaní podstatných podmienok jej priebehu stanovených v súťažných podkladoch, však v princípe nie je vylúčená. Zmenu systému, ako aj všetky dôsledky vyplývajúce z danej zmeny, je verejný obstarávateľ  povinný oznámiť všetkým uchádzačom.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky