Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Zmeny na portáli od 1.7.2014

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit  z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.

Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Funkcie voliteľné, bez poplatkov, v cene danej aukcie:

P. č. Názov a obsah funkcie Aktivácia
pred / po
1.

Kontrolný vstup pre ÚVO

kontrola už vygenerovaných výsledkov, logov, výziev na účasť a objednávky priamo v aukčnom systéme

kontrolný orgán dostane meno a heslo, cez ktoré sa dostane len na kontrolovanú aukciu bez možnosti prezerať iné aukcie

Po ukončení
2.

Zrušiť aukciu

v archíve „moje aukcie“ klikne vyhlasovateľ na tlačidlo „zrušiť aukciu“, čím znemožní  komukoľvek sa do nej prihlásiť a všetkým účastníkom aukcie sa automaticky rozošle oznam o jej zrušení

Po vyhlásení
3.

Znovu zaslať uchádzačovi výzvu na účasť  

ak uchádzač uvedie nesprávne svoju mailovú adresu, alebo sa stane chyba pri vypisovaní objednávky, môže vyhlasovateľ poslať uchádzačovi výzvu ešte raz na správnu adresu

Po vyhlásení
4.

Zaslať uchádzačom výsledky aukcie

aktivovaním  tejto funkcie budú po ukončení aukcie zaslané všetkým uchádzačom výsledky aukcie (bez logov)

Po ukončení

Funkcie voliteľné, v cene jedného kreditu:

P. č. Názov a obsah funkcie Aktivácia
pred / po
5.

Prístup pre pozorovateľa (v súčasnosti pozorovateľské konto)

vidí všetko to, čo vidí vyhlasovateľ

Po vyhlásení
6.

Kontrola priebehu aukcie (v súčasnosti prístup na kontrolu)

kontrola vidí logy v reálnom čase

Po vyhlásení
7.

Zaslanie protokolu z priebehu aukcie uchádzačovi

aktivovaním tejto funkcie budú vybratému uchádzačovi zaslané jemu príslušné logy z priebehu aukcie

Po ukončení
8.

Prerušenie aukcie - na vyžiadanie

aktivovaním tejto funkcie vyhlasovateľ zadá dátum a čas prerušenia, dátum a čas opätovného spustenia a predvolený text, ktorý sa bude účastníkom zobrazovať

V priebehu aukcie

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky