Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Často kladené otázky

Spĺňajú elektronické aukcie realizované cez Váš portál podmienky stanovené zákonom o verejnom obstarávaní?

Áno. Aukcie prebiehajú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Aukčný systém je certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie SR, číslo rozhodnutia 16821-4000/2016.

Je cena za realizáciu elektronickej aukcie pevná?

Áno. Cena je stanovená pevnou sumou a nezávisí od hodnoty zákazky realizovanej na portáli elektronických aukcií.

Mení sa cena elektronickej aukcie podľa počtu zrealizovaných aukcií?

Nie. Cena jednej elektronickej aukcie je stanovená pevnou sumou a jej výška nezávisí od počtu zrealizovaných aukcií.

Aký poplatok sa platí za registráciu na portáli elektronických aukcií?

Registrácia na portáli elektronických aukcií je bezplatná.

Dá sa na portáli elektronických aukcií zrealizovať aj aukcia s viacerými kritériami?

Áno. Okrem bežnej nákupnej a predajnej aukcie s jediným kritériom cenou, môžu klienti cez systém AukciaAs realizovať aj elektronické aukcie s viacerými kritériami. Vyhodnotenie viackriteriálnej aukcie prebieha na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Je cena za realizáciu viackriteriálnej aukcie rovnaká ako pri aukcii s jedným kritériom?

Pri realizácii aukcie s viacerými kritériami je cena za jedno kritérium 30,-EUR. To znamená, že za každé kritérium bude z konta vyhlasovateľa odpočítaný jeden kredit. Napríklad cena jednej viackriteriálnej aukcie s tromi kritériami je 90,-EUR (30,-€ prvé kritérium + 30,-€ za druhé kritérium + 30,-€ za tretie kritérium). Klient na to musí myslieť už pri objednávaní kreditov.

Aký je rozdiel medzi kreditným a zmluvným klientom?

Kreditný klient si objednáva a platí kredit na realizovanie elektronickej aukcie vopred. Zmluvnému klientovi sa zasiela faktúra na konci kalendárneho mesiaca za zrealizované aukcie. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na našom kontaktnom telefónnom čísle 02/54 641 601.

Organizujete pre účastníkov elektronickej aukcie školenia?

Áno. Školenia pre účastníkov elektronickej aukcie robíme priebežne alebo podľa dohody, v našich školiacich priestoroch v Bratislave. Naši klienti sú o termínoch školení včas informovaní na e-mailovú adresu, ktorú zadali pri registrácii. Školenia organizujeme nielen pre vyhlasovateľov, ale aj pre uchádzačov.

Môžeme si elektronickú aukciu bezplatne vyskúšať?

Áno. Na našej stránke www.aukciaas.sk je možnosť bezplatne zrealizovať elektronickú aukciu v demo verzii. Takáto aukcia je plne funkčná, je však limitovaná maximálnym počtom dvoch uchádzačov a dvoch položiek.

Ak nechceme robiť elektronickú aukciu sami, môžeme si túto službu objednať?

Áno. Realizáciu elektronických aukcií "na kľúč" vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy s klientom. Cena aukcie sa odvíja od jej dĺžky, počtu položiek a počtu uchádzačov. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 02/54641601.

Zabezpečujete aj archiváciu zrealizovaných elektronických aukcií?

Áno. Každý klient má na svojom konte vlastný archív ním zrealizovaných elektronických aukcií. Dokumentáciu o už ukončených aukciách si tak môže kedykoľvek opäť prezerať alebo vytlačiť.

Vyhlasovateľovi sa nedarí odoslať objednávku aukcie. Po odoslaní sa objavuje upozornenie "Nastal problém pri vytvorení aukcie..."

V objednávke je chyba, preto v nej treba ešte raz skontrolovať, či je v poslednom kroku riadne uzatvorená a či nie sú chyby v e-mailových adresách účastníkov (každý účastník môže mať pridelenú len jednu e-mailovú adresu. Ak problém pretrváva, treba kontaktovať podporu techsupport@aukciaas.sk.

Niektorý z uchádzačov nedostal výzvu na účasť v elektronickej aukcii

Skontrolujte v objednávke elektronickej aukcie, či je uchádzačova e-mailová adresa napísaná správne. Ak nie je chyba v objednávke, je potrebné aby si uchádzač skontroloval e-maily aj v nevyžiadanej pošte (v spamoch), prípadne preveril, či nemá preplnenú svoju poštovú schránku. Ak sa nepodarí problém odstrániť, môže vyhlasovateľ využiť funkciu opätovného zaslania výzvy uchádzačovi.

Účastníkovi elektronickej aukcie sa nedarí prihlásiť do aukčnej siene

Pri vstupe do aukčnej siene je potrebné dodržať správny postup. Prihlasujeme sa cez pdf dokument „aukcia_vyhlasenie_signed.pdf“, ktorý sa nachádza v prílohe výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

Tu nájdeme prihlasovacie meno, heslo a jedinečný odkaz na web stránku (link), kde sa otvorí prihlasovací formulár. Ak sa formulár automaticky neotvorí, treba link skopírovať a vložiť do internetového prehliadača. Ak sa spojenie nepodarí ani teraz, je potrebné skontrolovať či je v poriadku pripojenie na internet.

Uchádzačovi sa nedarí počas elektronickej aukcie zaevidovať novú ponuku

Je to spôsobené tým, že uchádzač v niektorej z položiek zadal ponuku vyššiu (v predajnej aukcii nižšiu) alebo rovnakú ako je jeho posledná, alebo nedodržal stanovené obmedzenie kroku.

Uchádzačovi sa nedarí predĺžiť aukciu

V režime predlžovania je zaevidovaná každá ponuka, ktorá je nižšia (v predajnej aukcii vyššia) ako je jeho posledná ponuka. Problém so zaevidovaním novej ponuky môže vzniknúť vtedy, ak uchádzač nedodrží nastavený minimálny a maximálny limit v danej položke.

Po ukončení aukcie nesvieti na obrazovke uchádzača najlepšia ponuka zelenou farbou napriek tomu, že je rovnaká ako jeho posledná ponuka.

Ak odošlú viacerí uchádzači rovnakú ponuku, víťazom sa stáva ten uchádzač, ktorého ponuka bola na serveri zaevidovaná ako prvá.

Uchádzač odoslal tesne pred ukončením aukcie svoju ponuku, ale táto ponuka nebola zaevidovaná

Časové oneskorenie medzi odoslaním ponuky a zaevidovaním na serveri je závislé od rýchlosti internetového pripojenia, rýchlosti používaného počítača a množstva odosielaných dát. Preto pri príprave "aukčnej stratégie" je potrebné zohľadniť aj svoje technické vybavenie. Môže sa stať, že ponuka odoslaná v poslednej chvíli nebude serverom zaevidovaná v čase trvania aukcie, lebo čas na zadávanie nových ponúk medzitým uplynul.

Od koho a kedy sa dozvie uchádzač výsledky elektronickej aukcie?

Niekoľko minút po ukončení aukcie sú výsledky a protokol z aukcie automaticky zaslané vyhlasovateľovi aukcie. Uchádzači výsledky z aukčného portálu nedostávajú. Ich informovanie o konečnom poradí je plne v kompetencii vyhlasovateľa.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky