Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Naši klienti

Klient
"CLEMENTIA" Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
"DUNAJ" Zariadenie sociálnych služieb
"VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb
Abiz, s.r.o.
ABNKA, s.r.o.
ABNKA,s.r.o.
ABYS Slovakia s.r.o.
ACROM s.r.o.
Agem Computers spol. s.r.o.
Agroital plus
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
AGROPARTNER spol. s r.o.
ALL PROF Slovakia s.r.o.
ALMONDY s.r.o.
ANAJ Slovakia,s.r.o.
ANNOGALLERY
ANYTIME s.r.o.
Arrow Business Consulting, s.r.o.
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra, a.s.
AWES Q, s.r.o.
B & J Finance, s.r.o.
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
Bardejovský podnik služieb, BAPOS m.p. Bardejov
Bc. Martin Raučina
BRANTNER Slovakia s.r.o.
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Cassis Consult s.r.o.
Centrálny obstarávateľ
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
CereoSoft, s.r.o.
CFCU, s.r.o.
CIPI s.r.o.
Computer Control Technology s.r.o.
Creativo s.r.o.
CVO, s.r.o.
DAN-FARM s.r.o.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Diamant J&D n.o.
Domov dôchodcov
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Dopravný úrad
Dopravný úrad
E-VO, s.r.o.
E.C.A. spol. s r.o.
eMeM Consulitng s.r.o.
Entus Management s.r.o.
Environmental Innovation Center, a.s.
EPIC Partner a.s.
EPIC Solutions s.r.o.
ER STAVING s.r.o
EU AUKCIE, s.r.o.
EU projekty, s.r.o.
EUREDing s.r.o.
Euro Dotacie a.s.
EURO tender SK, s.r.o.
EUROFORMES Group s.r.o.
EUROFORMES, a.s.
EVO Trade s.r.o.
Fakultná nemocnica Trnava
FEMAR SK, spol. s r.o.
Foxconn Slovakia, s.r.o.
Foxconn, s.r.o.
Generálny investor Bratislavy
GKF
GMD Metal s.r.o
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
HBE, s.r.o.
HELOS, s.r.o.
Hotelová akadémia Otta Brucknera
ID STONE, s.r.o.
Ing. Adriana Ondríková
Ing. Daniela Kotrecova -SPEKTRUM
Ing. Ján Villim
Ing. Ľubomír Tchurik - DATASOFT
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
Ing. Peter Lupták
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
INOWIS, s.r.o.
INPRO POPRAD, s.r.o.
Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
INTESPOL s.r.o.
ISA projekta, s. r. o.
Ján Mrocek
Jaroslav Spaček
Jozef Pagačovič
K-CENTUM, spol. s r.o.
Kancelária prezidenta SR
Kancelária verejného obstarávania, s.r.o.
Katastrálny úrad v Trenčíne
Kolonial Košice, a.s.
Korex Trade s.r.o.
Ladislav Raučina
LampART, o.z.
Lazar Consulting, s.r.o.
Lazarski, s.r.o.
LEDAS s.r.o.
Letisko Poprad - Tatry, a. s.
LIBER TECH, s.r.o.
Local Market s.r.o.
Lupták Peter
Lýdia Csizmadiová
Marián Filo - AFRODITA
marly s.r.o.
MDVRR SR
Mesto Bardejov
Mesto Holíč
Mesto Senec
METRODAT s.r.o.
Mgr. Miklós Csintalan
Miestna akčná skupina Vršatec, o.z.
Milan Filip, Ing. - MSF57_FILIP
Milan Pivovarčí
Morrison, s.r.o.
Mragaréta Nôtová
NADÁCIA PROSPERITAS
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
NASES
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Neurobiologický ústav SAV
Nexus Consulting s.r.o.
Nexus Consulting s.r.o.
Obec Bolešov
Obec Kátlovce
Obec Lisková
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora
Obec Rakovice
Obecné lesy Krahule s.r.o.
Obecný úrad Bernolákovo
Obecný úrad Trávnica
Octigon, a.s.
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Optimal-Software
OZ Zbojská
Pamiatkový úrad SR
PanGen s. r. o.
Parazitologický ústav SAV
PEEM Slovakia, s.r.o.
Poliklinika Senica, n.o.
Ponti-M, s.r.o.
PP & P Co., s.r.o.
Premier Consulting
Premier Consulting EU, s.r.o.
PRO – TENDER s.r.o.
PRO VITAE, n.o.
Procurement, s.r.o.
PROUNION, a.s.
Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.
Prvá Slovenska s.r.o.
Regionálna správa a údržba ciest Komárno a. s.
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s.
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Rozhlas a televízia Slovenska
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Saneca Pharmaceuticals, a.s.
SENZOR, s.r.o.
SEWA, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenská technická univerzita - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Slovenský hydrometeorologický ústav
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
Spojená škola, OZ Školské hospodárstvo
Spoločenskovedný ústav SAV
Spoločenskovedný ústav SAV
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Správa školských zariadení
SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
STUDNICA, n.o.
Súkromná stredná odborná škola
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
SYGMA Procurement, spol. s r.o.
Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Štátna ochrana prírody SR
Štátne lesy TANAPu
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská
Štátny fond rozvoja bývania
Štátny fond rozvoja bývania
Tatra Tender s.r.o.
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.
Technicko-hospodárska správa ústavov SAV
Tendrex, s.r.o.
Teplické družstvo dopravy a služieb, družstvo
Tibor Papp PaedDr.
TKD Process, s.r.o.
Tomáš Hulík
Tomáš Repta - konzultačné služby
TOMIN s.r.o.
TOMURA CONSULTING s.r.o.
Trnavský samosprávny kraj
UNIPHARMA, 1. slovenská lekárnická a.s.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UNSK Nitra
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
ÚVO
VEROBS, s.r.o.
Visions, s.r.o.
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s.
Vojenský opravárenský podnik, a.s.
VOLUMA s.r.o.
Well Management s.r.o.
WISEPLAN s.r.o.
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Základná škola Huncovce, Školská 212/19, Huncovce
Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry
ZAS s.r.o.
ZSS Borinka
Železiarne Podbrezová, a.s.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky