Vitajte na portáli elektronických aukcií

Prostredníctvom aukčného systému AukciaAs.sk je možné realizovať elektronické aukcie v procese verejného obstarávania aj v procese komerčných nákupov a predajov.

 

Naše služby

 • Registrácia aukcie

  1. Vyplnenie formulára
  2. Odoslanie formulára
  3. Automatické spracovanie formulára
  4. Odoslanie mailov účastníkom
 • Priebeh aukcie

  1. Dozor zo strany vyhlasovateľa
  2. Súťaž účastníkov
  3. Ukončenie aukcie
 • Spracovanie výsledkov

  1. Vytvorenie výsledkovej listiny
  2. Odoslanie protokolu udalostí

Ponuka služieb

Prostredníctvom aukčného portálu vyhlasovateľ realizuje nasledovné typy elektronických aukcií:

 • Elektronická aukcia s jedným kritériom (ponuky sa vyhodnocujú na základe najvýhodnejšej ponúknutej ceny)
 • Elektronická aukcia s viacerými kritériami (ponuky sa vyhodnocujú na základe viacerých kritérií, kde víťazom sa stáva uchádzač s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou)

Elektronické aukcie sa môžu realizovať:

 • Vo vlastnej réžii - vyhlasovateľ realizuje aukciu vlastnými kapacitami
 • Od nás na kľúč - služba je určená pre tých vyhlasovateľov, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s elektronickými aukciami. Cena služby sa odvíja od dĺžky aukcie, počtu položiek, počtu uchádzačov. Jej výška sa v priemere pohybuje len v desiatkach eur.

Pre lepšie pochopenie práce s aukčným portálom organizujeme nasledovné semináre:

 • Ako urobiť elektronickú aukciu / Elektronická aukcia vo verejnom obstarávaní - seminár zameraný na princípy a možnosti použitia elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní. Súčasťou seminára je ukážka kompletného priebehu elektronickej aukcie v nadväznosti na zákon o verejnom obstarávaní a metodiku ÚVO.
 • Elektronická aukcia aj pre komerčnú sféru - seminár zameraný na princípy a možnosti použitia elektronickej aukcie pri nákupoch tovarov a služieb. Súčasťou seminára je ukážka kompletného priebehu elektronickej aukcie.

Semináre sú organizované:

 • v termínoch a priestoroch podľa individuálneho záujmu a dohovoru
 • dĺžka trvania cca 2 hod
 • cena 40 € bez DPH
 • kontakt Lazar Consulting, s.r.o. – Tel.: 02/ 5464 1601, E-mail: vo@lacon.sk

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Nemáte konto? Využite bezplatnú registráciu!

Referencie

Novinky

 • Rozšírenie ponuky

  14. novembra, 2016

  Okrem bežných komerčných aukcií a aukcií certifikovaných podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, mohli naši klienti už od roku 2016 využívať aj špeciálne aukcie, s možnosťou súťažiť nezávisle vo viacerých položkách. Aukcia s jedným kritériom - špeciál má mnoho zaujímavo nastaviteľných funkcií.

 • Platnosť starých kreditov

  10. apríla, 2015

  V júli 2014 došlo k zvýšeniu ceny kreditu z pôvodných 10 € na 30 € bez DPH. K úprave ceny došlo najmä v súvislosti s rozšírením funkcionality na aukčnom portáli. Zakúpené kredity v hodnote 10 € boli naďalej akceptované, pričom doba pre ich využitie bola stanovená na 12 mesiacov. Vzhľadom k tomu, že sa stanovená lehota blíži, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nevyčerpané kredity v hodnote 10 € budú po 30. 6. 2015 prepočítané na kredity v hodnote 30 €.

 • Zmeny na portáli od 1.7.2014

  19. júna, 2014

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.7.2014 dôjde na aukčnom portáli "AukciaAs" k niektorým zmenám v cenách a funkcionalite. Mení sa cena za jeden kredit z pôvodných symbolických 10 €, ktorú sme Vám dokázali ponúkať od roku 2010, na 30 € bez DPH. Pri aukcii s jedným kritériom ide o zvýšenie, avšak pri aukcii s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou to znamená zníženie konečnej ceny. Súčasne sme pre Vás pripravili viaceré nové funkcie, z ktorých veľká časť Vám bude k dispozícii už v cene danej aukcie.
  Pozrite si prehľad nových funkcií na portáli.

Všetky novinky